De Global Futures Foundation wil ondersteuning geven aan de ambities van filantropische en missiegedreven organisaties en individuen om de belangrijke en urgente uitdagingen in de wereld goed in kaart te brengen, publiek en politiek te agenderen en praktisch aan te pakken.

Onze missie.

GFF benut zijn internationale netwerk van academici en kennisinstellingen, en in het bijzonder het datalab en de topexperts van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

In de kern bieden wij onafhankelijke en interdisciplinaire analyses aan om de kwaliteit en impact te verhogen van beleidsontwikkeling, besluitvorming en maatregelen rondom complexe vraagstukken op het snijvlak van klimaat, geopolitiek, veiligheid, cyber, geo-economie en bestuur. De toepassing van datascience ondersteunt op feiten gebaseerde analyses. De onafhankelijke en gezaghebbende positie van onze partners, in combinatie met modern multimediagebruik, leidt tot thought-leadership.

De Stichting zou graag een gesprek met u willen voeren om te begrijpen wat u belangrijk vindt en hoe uw missie kan worden ondersteund.

Bestuur.

Frank Bekkers (Penningmeester)

Laura Birkman (Secretaris)

Erik Frinking (Lid van het stichtingsbestuur)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Documenten

Beleidsplan

ANBI

IBAN: NL 94INGB 0675414954

KVK: 66994071

RSIN: 856785878

Telefoon: +31 (70) 318 48 40

Email: info@globalfuturesfoundation.eu

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Contact us.

Locatie:

Stichting Global Futures/ Global Futures Foundation (GFF)

Lange Voorhout 1

2514 EA Den Haag

Nederland

Email icon

© 2023 Global Futures Foundation

Intuit Mailchimp logo